Publication
Title
Een onderzoeksinstrument voor het bepalen van spraakverstaanbaarheid: toepassing bij volwassen dysartriepatiënten
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Logopedie / Vlaamse Vereniging voor Logopedisten. - Herentals
Publication
Herentals : 2004
ISSN
1370-706X
Volume/pages
17(2004), p. 33-38
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 04.05.2021
To cite this reference