Publication
Title
Remediëren wiskunde, de basisschool voorbij: een aanzet tot orthodidactisch werken in het vak wiskunde
Author
Language
Dutch
Publication
Heverlee : LannooCampus, 2006
ISBN
978-90-209-6506-3
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 12.10.2020
To cite this reference