Publication
Title
Taalleerproblemen op school: schipperen tussen therapiemoeheid en begeleidingsnood
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Vonk : tijdschrift van de Vereniging voor het Onderwijs in het Nederlands. - Antwerpen, 1981 - 2011
Publication
Antwerpen : Vereniging voor het onderwijs in het Nederlands, 1996
ISSN
0770-2086
Volume/pages
26(1996), p. 5-19
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 12.10.2020
To cite this reference