Publication
Title
Onderzoeksverslag: De bevuiling van de verbeelding: transgressieve theatraliteit in het theater aan het eind van de twintigste eeuw (werktitel van het proefschrift)
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Theatre Topics
Publication
2005
ISSN
1054-8378
1086-3346
Volume/pages
1(2005), p. 113-115
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 19.07.2013
To cite this reference