Title
De bevoegdheid inzake de vestigings- invorderings- en geschillenprocedure voor de provincie- en de gemeentebelastingen: een zaak van het federale niveau of van de gewestenDe bevoegdheid inzake de vestigings- invorderings- en geschillenprocedure voor de provincie- en de gemeentebelastingen: een zaak van het federale niveau of van de gewesten
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Research group
Government and Law
Publication type
article
Publication
Brussel,
Source (journal)
Tijdschrift voor gemeenterecht. - Brussel
Volume/pages
18(2005):4, p. 243-252
ISSN
0775-3217
vabb
c:vabb:144928
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)