Publication
Title
De bevoegdheid inzake de vestigings- invorderings- en geschillenprocedure voor de provincie- en de gemeentebelastingen: een zaak van het federale niveau of van de gewesten
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor gemeenterecht. - Brussel
Publication
Brussel : 2005
ISSN
0775-3217
Volume/pages
18:4(2005), p. 243-252
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 12.08.2020