Title
De bevoegdheid inzake de vestigings- invorderings- en geschillenprocedure voor de provincie- en de gemeentebelastingen: een zaak van het federale niveau of van de gewesten
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Publication type
article
Publication
Brussel ,
Source (journal)
Tijdschrift voor gemeenterecht. - Brussel
Volume/pages
18(2005) :4 , p. 243-252
ISSN
0775-3217
vabb
c:vabb:144928
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)