Title
Over het toepassingsgebied van de hoorplicht in het algemeen en bij de mogelijkheid om een georganiseerd bestuurlijk beroep in te stellen in het bijzonder Over het toepassingsgebied van de hoorplicht in het algemeen en bij de mogelijkheid om een georganiseerd bestuurlijk beroep in te stellen in het bijzonder
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Publication type
annotation
Publication
Antwerpen ,
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Volume/pages
(2005/2006) , p. 1018-1020
ISSN
1782-3463
General
Noot onder R.v.St., Hermans, nr. 142.587, 24 maart 2005
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle