Title
Over het toepassingsgebied van de hoorplicht in het algemeen en bij de mogelijkheid om een georganiseerd bestuurlijk beroep in te stellen in het bijzonder
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Publication type
annotation
Publication
Antwerpen ,
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Volume/pages
(2005/2006) , p. 1018-1020
ISSN
1782-3463
General
Noot onder R.v.St., Hermans, nr. 142.587, 24 maart 2005
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle