Publication
Title
Georganiseerde bestuurlijke beroepen: het Arbitragehof vult een leemte in de wet aan
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Publication
Antwerpen : 2006
ISSN
1782-3463
Volume/pages
(2005/2006), p. 1051-1052
Note
Noot onder Arbitragehof, nr. 119/2005, 6 juli 2005
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference