Publication
Title
De Voice Handicap Index: een instrument voor het kwantificeren van de psychosociale consequenties van stemstoornissen
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Logopedie / Vlaamse Vereniging voor Logopedisten. - Herentals
Publication
Herentals : 2000
ISSN
1370-706X
Volume/pages
13:1(2000), p. 29-33
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference