Publication
Title
Vrouwelijke volgmigranten
Author
Language
Dutch
Source (book)
Gewoon, mijn leven in eigen handen: analyse van het leven van nieuwkomersvrouwen ter versterking van hun maatschappelijke positie. - Brussel, 2006
Publication
S.l. : Steunpunt Allochtone Meisjes en Vrouwen, 2005
Volume/pages
p. 59-75
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference