Title
Op zoek naar meer eenvormigheid in de straftoemeting: van maatpak naar confectiepak
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Publication type
article
Publication
Antwerpen ,
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Volume/pages
(2005/2006) , p. 1481-1491
ISSN
1782-3463
vabb
c:vabb:145089
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle