Publication
Title
Leraren leren van leerlingen: de ontwikkeling van een theoretisch kader voor een gecombineerd instrument voor zelfevaluatie en feedback
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Impuls voor onderwijsbegeleiding. - Leuven, 1991, currens
Publication
Leuven : 2006
ISSN
1373-4318
Volume/pages
36:4(2006), p. 156-165
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference