Publication
Title
De uitoefening van het recht op persoonlijk contact door een lesbische meemoeder
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Publication
Antwerpen : 2006
ISSN
1782-3463
Volume/pages
19(2005/2006), p. 746-747
Note
Noot onder Antwerpen 21 april 2005
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference