Publication
Title
Nieuws uit de Sectie Wetenschappelijjke em Documentaire Informatie: Impala
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Info : mededelingenblad van de Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek-, Archief- en Documentatiewezen. - Antwerpen, 1983 - 2010
Publication
Antwerpen : 2004
ISSN
0771-7148
Volume/pages
(2004.10), p. 28-31
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 10.07.2013
To cite this reference