Publication
Title
Toeschouwer, speler of scheidsrechter : een empirische studie over de rol van de media in de verkiezingscampagne van 2006
Author
Language
Dutch
Source (series)
Proefschriften
Publication
Antwerpen : UA, Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen, 2006
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 23.12.2015
To cite this reference