Publication
Title
Ik zie, ik zie wat jij niet ziet: collegiale visitatie als hefboom voor schoolontwikkeling
Author
Language
Dutch
Source (series)
Kwaliteitszorg in het onderwijs
Publication
Mechelen : Wolters Plantyn, 2006
ISBN
90-301-8947-9
Volume/pages
216 p.
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference