Publication
Title
Het gerechtelijk recht in een stroomversnelling
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Publication
Antwerpen : 1993
ISSN
1782-3463
Volume/pages
(1992/1993), p. 897-932
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 04.05.2021
To cite this reference