Publication
Title
Vorderingen van echtgenoten betreffende hun wederzijdse rechten en plichten en hun huwelijksvermogensstelsel
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Het nieuw gerechtelijk recht. - Gent
Publication
Gent : 1993
Volume/pages
1(1993), p. 2-3
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference