Publication
Title
Intern liaison geriatrisch consult in algemene ziekenhuizen
Author
Language
Dutch
Publication
Brussel : Directoraat-Generaal Organisatie Gezondheidszorgvoorzieningen, Bestuur Gezondheidszorg, FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, 2005
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 10.07.2013
To cite this reference