Publication
Title
Het Beneluxmodel
Author
Language
Dutch
Source (series)
Bibliotheek handelsrecht Larcier: mededinging, handelspraktijken en intellectuele rechten , 5
Publication
Brussel : Larcier, 2005
ISBN
2-8044-2244-5
Volume/pages
228 p.
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference