Publication
Title
TIMMS en PISA in relatie tot de Vlaamse eindtermen
Author
Language
Dutch
Publication
Leuven : KULeuven, Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, Leuvens Instituut voor Onderwijsonderzoek, 2006
Note
Tussentijds rapport OBPWO 2005.05
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 10.07.2013
To cite this reference