Publication
Title
De verlenging van de vasthouding van vreemdelingen in het licht van het EVRM: Kabongo t. België (noot onder Hof Mensenrechten, arrest Kabongo van 2 juni 2005)
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor vreemdelingenrecht / Vlaams Minderhedencentrum; Agentschap integratie & inburgering [Brussel] - Brussel, 1981, currens
Publication
Brussel : 2006
ISSN
0776-8605
Volume/pages
(2006), p. 12-16
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 12.01.2018
To cite this reference