Publication
Title
Nederlands en standaardtaal in Vlaanderen
Author
Language
Dutch
Source (book)
Nieuwe wegen in taal- en literatuurwetenschap: handelingen van het eenenveertigste Filologencongres / Goedegebuure, J. [edit.]
Publication
Tilburg : Tilburg University Press, 1993
Volume/pages
p. 73-86
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 29.08.2019
To cite this reference