Publication
Title
Naar een einde van het misbruik van de onteigening "bij hoogdringende noodzakelijkheid"?
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Publication
Antwerpen : 1993
ISSN
1782-3463
Volume/pages
(1993/1994), p. 48-50
Note
noot R.v.St., V.N., nr. 41810, 28 januari 1993
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference