Publication
Title
Waar zijn je, jij en jou(w) gebleven? Pronominale aanspreekvormen in het gesproken Nederlands van Vlamingen
Author
Language
Dutch
Source (book)
Taeldeman, man van de taal, schatbewaarder van de taal. - Gent, 2004
Publication
Gent : Academia Press, 2004
ISBN
90-382-0651-8
Volume/pages
p. 981-993
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 29.08.2019
To cite this reference