Publication
Title
Botsende belangen: de zielzorg in enkele Norbertijnenparochies in het Hageland gedurende de zeventiende en achttiende eeuw
Author
Language
Dutch
Source (book)
Norbertijnen en zielzorg / Werkgroep Norbertijner Geschiedenis in de Nederlanden. Contactdag. - Averbode, 2005
Source (series)
Bijdragen van de contactdag / Werkgroep Norbertijner Geschiedenis in de Nederlanden. Contactdag. - Averbode; 15
Publication
Averbode : 2005
Volume/pages
p. 70-89
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference