Publication
Title
Commentaar bij art. 955 Burgerlijk Wetboek
Author
Language
Dutch
Source (book)
Erfenissen, schenkingen en testamenten: artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer / Bael, J. [edit.]
Publication
Antwerpen : Kluwer, 2005
ISBN
90 6321 497 9
Note
General: 12 p.
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 11.09.2014
To cite this reference