Title
Verhaalsrecht van het OCMW op de onderhoudsplichtigen
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Publication type
annotation
Publication
Antwerpen ,
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Volume/pages
(2005/2006) , p. 625-629
ISSN
1782-3463
vabb
c:vabb:145383
General
Noot onder Brussel 20 januari 2004
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle