Title
Verhaalsrecht van het OCMW op de onderhoudsplichtigen
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Publication type
annotation
Publication
[*]
vabb
c:vabb:145383
General
Noot onder Brussel 20 januari 2004
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle