Publication
Title
Enkele gevolgen van de schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst ten aanzien van de sociale zekerheid
Author
Language
Dutch
Source (book)
Actuele problemen van het socialezekerheidsrecht / Janvier, R. [edit.]
Publication
Brugge : Die Keure, 2003
ISBN
90-5958-498-8
Volume/pages
p. 301-420
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference