Publication
Title
Non-discriminatie in het onderwijs(recht)? Een gelijk recht op schoolkeuze en -stichting in Vlaanderen: homogene en heterogene schoolbevolking
Author
Language
Dutch
Source (book)
(On)gelijke behandeling in het onderwijs en de gezondheids- en welzijnsinstellingen: verslagboek studiedag te Gent, 5 juni 2003 / Internationaal Instituut Kanunnik Triest. - Gent, 2004
Source (series)
Proceedings International Institute Canon Triest / International Institute Canon Triest. - Gent; 2003: 1
Publication
Gent : IICT, 2004
ISBN
90-808-3903-5
Volume/pages
p. 133-162
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 11.09.2014
To cite this reference