Publication
Title
Het beroepsverbod voor vrijmetselaars en de vrijheid van vereniging
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Mensenrechten : jaarboek van het Interuniversitair Centrum Mensenrechten. - Antwerpen, 1993 - 2002
Publication
Antwerpen : Maklu, 2003
ISSN
1372-4665
Volume/pages
p. 144-147
Note
Noot onder Hof Mensenrechten 2 augustus 2001, Grande Oriente d'Italia di Palazzo Giustiniani t. Italiƫ
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 19.07.2013
To cite this reference