Publication
Title
Het arrest Dzodzi en het delicate evenwixht tussen het nationale recht en het Europese gemeenschapsrecht
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Migrantenrecht: katern voor de rechtspraak
Publication
1991
Volume/pages
(1991), p. 35-37
Note
Noot onder H.v.J., 18 oktober 1990, nrs. 297/88 en 197/89, Dzodzi t. Belgische Staat
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 20.01.2011