Title
Het arrest Dzodzi en het delicate evenwixht tussen het nationale recht en het Europese gemeenschapsrecht
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Publication type
annotation
Publication
Source (journal)
Migrantenrecht: katern voor de rechtspraak
Volume/pages
(1991) , p. 35-37
General
Noot onder H.v.J., 18 oktober 1990, nrs. 297/88 en 197/89, Dzodzi t. Belgische Staat
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)