Publication
Title
Recht als window-dressing voor het beleid: de verhouding tussen recht en beleid inzake vreemdelingen
Author
Language
Dutch
Source (book)
Recht: schijn en werkelijkheid
Publication
Gent : Mys & Breesch, 1992
Volume/pages
p. 41-48
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 20.01.2011