Publication
Title
Het vrije verkeer van personen in de Schengen-verdragen
Author
Language
Dutch
Source (book)
Schengen: proeftuin voor de Europese Gemeenschap? / Fijnaut, C. [edit.]
Publication
Arnhem : Quint, 1992
Volume/pages
p. 13-54
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 20.01.2011