Publication
Title
Vrij verkeer van werkzoekenden: geen automatische tijdsbeperking om in een andere lid-staat werk te gaan zoeken
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Migrantenrecht. - Utrecht, 1986 - 2009
Publication
Utrecht : Nederlands Centrum Buitenlanders, 1992
ISSN
0921-0237
Volume/pages
(1992), p. 13-16
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 21.11.2019