Publication
Title
Vrij verkeer van werkzoekenden: geen automatische tijdsbeperking om in een andere lid-staat werk te gaan zoeken
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor vreemdelingenrecht / Vlaams Minderhedencentrum; Agentschap integratie & inburgering [Brussel] - Brussel, 1981, currens
Publication
Brussel : 1992
ISSN
0776-8605
Volume/pages
60/61(1992), p. 33-39
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 20.01.2011