Publication
Title
Taaie weduwe haalt onderscheid in het gemeenschapsrecht tussen eigen en afgeleide sociale zekerheidsrechten onderuit
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor vreemdelingenrecht / Vlaams Minderhedencentrum; Agentschap integratie & inburgering [Brussel] - Brussel, 1981, currens
Publication
Brussel : 1996
ISSN
0776-8605
Volume/pages
2(1996), p. 136-139
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 20.01.2011