Publication
Title
Naar een Europees asiel- en migratierecht: over recente ontwikkelingen en hun (te verwachten) implementatie in het Belgische vreemdelingenrecht
Author
Language
Dutch
Source (book)
Migratie- en vreemdelingenrecht: recente ontwikkelingen: Europa in het vreemdelingenrecht: actualia in het vreemdelingenrecht (deel 11) / Foblets, M.C. [edit.]
Publication
Brugge : Die Keure, 2006
ISBN
978-90-5958-919-3
Volume/pages
p. 33-176
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference