Publication
Title
Twee stadsbeelden op het einde van de 19e eeuw: de dode stad en de "ville tentaculaire"
Author
Language
Dutch
Source (book)
Een beeld in een stad: Bruges-la-Morte op de Begijnhofdries te Gent / Poulain, Norbert [edit.]
Publication
Gent : Interbellum, 1993
Volume/pages
p. 9-14
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 29.08.2019
To cite this reference