Title
"De ware geestesmensch laat zich niet politiseeren": Victor J. Brunclair over de verhouding tussen kunst en politiek en het verlangen naar een Vlaams eenheidsfront in de jaren '30
Author
Faculty/Department
Faculty of Arts. Linguistics and Literature
Publication type
bookPart
Publication
Antwerpen :AMVC-Letterenhuis, [*]
Source (book)
De trust der vaderlandsliefde: literatuur en Vlaamse Beweging (1890-1940) / Buelens, Geert [edit.]
ISBN - Hoofdstuk
9076785074
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle