Publication
Title
"De ware geestesmensch laat zich niet politiseeren": Victor J. Brunclair over de verhouding tussen kunst en politiek en het verlangen naar een Vlaams eenheidsfront in de jaren '30
Author
Language
Dutch
Source (book)
De trust der vaderlandsliefde: literatuur en Vlaamse Beweging (1890-1940) / Buelens, Geert [edit.]
Publication
Antwerpen : AMVC-Letterenhuis, 2005
ISBN
9076785074
Volume/pages
p. 62-91
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 29.08.2019
To cite this reference