Publication
Title
Enkele beschouwingen bij de doorwerking 'in fiscalibus' van de nietigheid van contracten wegens ongeoorloofde oorzaak in hoofde van één van de contractpartijen
Author
Language
Dutch
Source (book)
Liber amicorum Jacques Malherbe. - Bruxelles, 2006
Publication
Brussel : Bruylant, 2006
ISBN
2-8027-2258-1
Volume/pages
p. 867-893
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference