Publication
Title
De implementatie van een open leercentrum: consequenties voor macro- en mesobeleid
Author
Language
Dutch
Source (book)
Didactiek van een open leercentrum: begeleid zelfstandig leren implementeren / Gombeir, Dirk
Publication
Mechelen : Wolters-Plantyn, 2006
ISBN
978-90-301-9002-8
Volume/pages
p. 179-190
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference