Publication
Title
Het arrest Bosman: ook buiten de sport een mijlpaal voor het vrije verkeer van werknemers onder meer voor het Europese socialezekerheidsrecht
Author
Language
Dutch
Source (book)
Liber amicorum Roger Blanpain
Publication
Brugge : Die Keure, 1998
Volume/pages
p. 107-127
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 20.01.2011