Publication
Title
Gresnoverschrijdende arbeid: tewerkstelling van buitenlandse werknemers en vrij verkeer van werknemers in de Europese Unie
Author
Language
Dutch
Publication
Brugge : Die Keure, 2000
ISBN
90 5751 360 9
Volume/pages
180 p.
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 11.09.2014