Publication
Title
Intraperitoneale behandeling voor het ovariumcarcinoom, eindelijk doorbraak?
Author
Language
Dutch
Source (book)
13e Nascholongscursus Medische Oncologie voor Nederland en België, 12 en 13 oktober 2006, Arnhem: programma en samenvattingen
Publication
s.l. : 2006
Volume/pages
p. 37-39
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference