Publication
Title
Cumul van ziekte- en invaliditeitsuitkeringen met arbeidsongevallen- en gemeenrechtelijke vergoedingen
Author
Language
Dutch
Source (book)
Vergoedingen aan slachtoffers van verkeersongevallen / Limberghen, van, G. [edit.]
Publication
Gent : Mys & Breesch, 1993
Volume/pages
p. 89-116
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference