Publication
Title
Institutionele aspecten
Author
Language
Dutch
Source (book)
De nieuwe wet van 5 augustus 1991 tot bescherming van de economische mededinging / Vroede, de [edit.]
Publication
Brugge : Die Keure, 1993
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 10.07.2013
To cite this reference