Publication
Title
Het Isomeride-vonnis: fouten en aansprakelijkheid van opdrachtgever, onderzoeker en van het ethisch comité wegens het concept, de uitvoering van en de controle op medische experimenten
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor gezondheidsrecht. - Mechelen
Publication
Mechelen : 2005
ISSN
1372-3170
Volume/pages
(2004/2005), p. 224-228
Note
Noot onder Gent, 11 oktober 2004
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference