Publication
Title
Definities en toepassingsgebied van de Wet Patiëntenrechten
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor gezondheidsrecht. - Mechelen
Publication
Mechelen : 2004
ISSN
1372-3170
Volume/pages
(2003/2004), p. 66-73
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference