Publication
Title
Het gebrek van de zaak in de zin van art. 1384, eerste lid BW: enkel nog de in concreto beoordeling van het structureel gebrek?
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Publication
Antwerpen : 2006
ISSN
1782-3463
Volume/pages
(2005/2006), p. 1540-1543
Note
Noot onder Cass., 28 januari 2005
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference