Publication
Title
Internetrubriek Online: I: Website Rijksregister en Bevolking (FOD Binnelandse Zaken). II: Website Veiligheids- en Preventiebeleid (FOD Binnelandse Zaken). III: Website Dienst Vreemdelingenzaken (FOD Binnelandse Zaken). IV: Portaalsite FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor wetgeving. - Brugge, 1998, currens
Publication
Brugge : 2006
ISSN
1373-9743
Volume/pages
1(2006), p. 41-51
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference